Palm Sunday
Posted in Homily - Tagalog

Pasyong mahal

Tayong mga Kristiano ay may ibat-ibang pamamaraan upang sariwain ang pagpapakasakit ng ating Panginoon. Mayroong…

Read more...
Raising Lazarus
Posted in Homily - Tagalog

Ang kaibigan ni Hesus

Kaibigan ni Hesus si Lazaro gayun din ang kanyang kapatid na si Marta at Maria….

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Kristiyano ay liwanag sa kadiliman!

Sa kasalukuyan ang ating lipunan ay nababalot ng takot at kadiliman dahil sa epidemya. May…

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Mabuting Balita

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan. “Kung alam mo lang”, ito ang…

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Binago sa panalangin!

Nang panahong iyon, isinama ni Hesus si Pedro, si Santiago at si Juan na kanyang…

Read more...