Posted in Homily - Tagalog

Binyag at Misyon!

Noong panahong iyon si Hesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay…

Continue Reading...
Posted in Homily - Tagalog

Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon

At ng si Hesus ay isilang,  dinayo sya ng mga Pastas mula pa sa silangan….

Continue Reading...
Posted in Homily - Tagalog

Panganib sa pamilya

Kay ganda at ang saya pag- masdan ang nagkakaisang pamilyang namamasyal ng sabay. Dinala si…

Continue Reading...
Posted in Homily - Tagalog

Kasama natin ang Diyos!

Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel”- ang kahuluga’y…

Continue Reading...
Posted in Homily - Tagalog

Sya na nga ba?

Gusto ni Juan Bautista na masiguro kaya pinatanong nya mismo si Hesus kung sya na…

Continue Reading...