Mabuting balita

Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon.”

Sinabi ni Hesus, “Oo kung Oo, Hindi kung Hindi” na ang pagsunod sa kautusan ay dapat mula sa ating tiyak at bukas na puso. Na ang mga utos ng Diyos ay nakaugat sa kanyang pagmamahal at pagliligtas. Sa panahon ngayon na tayo eh nag-aalala at natatakot dahil sa kumakalat na sakit na dulot ng 2019 nCoV virus, mas higit tayong tinatawag ni Hesus na magtiwala sa kanyang pagmamahal at pagliligtas. 

Sa gitna ng ating pangamba at takot, si Hesus nawa ang ating maging lakas. Siya ang dakilang manggagamot at taga pag hilom sa ating mga karamdaman at kasalanan. At atin  nawang maisabuhay ang kanyang dakilang utos at aral na tayo ay mag mahalan at magmalasakit sa isat isa. Ang magrespeto at tumanggap sa ating kapwa bilang larawan ng Diyos. Ang matuto tayong maging bukas palad sa nga dukha at nangangailangan.

Ang mga kautusan ng ating Panginoon ay magkakaroon ng kabuluhan at halaga kung ito ay ating isasabuhay araw araw. Simpleng pamumuhay na may pag-asa at pananampalataya sa Diyos.

Anuman ang ating pinagdaraanan ngayon, maging lungkot o karamdaman, lumapit tayo at kumapit sa Diyos. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan sa araw araw. Bigyan ka nawa ng Diyos ng lakas upang labanan ang anumang pagsubok na iyong kinakaharap. Iligtas ka nawa nya at palakasin lagi. 

READ  No quick fix for priest shortage in Amazon region pope says

Lagi mong tandaan kapatid, mahal ka ng Diyos at hinding hindi ka nya pababayaan. Maganap nawa sa ating buhay ang kalooban ng Diyos.

Father Arnold Abelardo CMF

Author: SundayExam