Posted in Homily - Tagalog

Lumapit kayong lahat na nahihirapan sa akin

Ito ang paanyaya ni Hesus sa ating lahat, ang lumapit sa kanya at makilala sya….

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Pag-ibig para sa Langit!

Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa…

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Lahat ay mahahayag at mabubunyag

Ang Diyos ay Katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Lahat ay bukas sa…

Read more...
Corpus Christi
Posted in Homily - Tagalog

Katawan ni Kristo!

Sinabi ni Hesus sa mga tao: ‘Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit….

Read more...
Holy Trinity
Posted in Homily - Tagalog

Mahal ng Diyos ang daigdig

Ang Diyos ay pag-ibig at tayong lahat ay kanyang minamahal. Ayon kay San Juan, ganon…

Read more...