Maparaan para sa kinabukasan!

Kaya’t sinasabi ko sa inyo: gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito’y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan” (Lucas 16:9).

Para saan ba ang buhay natin? Ano ba ang layunin o “purpose” ng buhay natin? Natanong mo ba ito? Sabi ni San Agustin na ang layunin ng buhay natin ay ang, “kilalanin ang Diyos, mahalin ang Diyos at paglingkuran ang Diyos.” 

Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay at maging makabuluhan lamang ang buhay natin kung ito ay iaalay natin sa Kanya. Paano ba natin maihandog ang buhay natin?

Gamitin natin ang ating buhay, talino at kayamanan para sa kanyang kaharian. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nabubuhay para sa kanyang sarili. May isang awit na ang liriko ay ganito; 

“Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang, 

Walang sinumang ang namamamatay para sa sarili lamang.

Tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa

Tayong lahat ay tinipon ng Diyos ng kapiling N’ya”

Sa ating ebanghelyo ginamit ang talino ng katiwala para sa kanyang kinabukasan. Nakikipagkaibigan s’ya para may tatanggap sa kanya pag tinanggal s’ya sa kanyang trabaho. Ito ang hamon ni Hesus sa atin. 

Kung ginagamit ng katiwala ang kanyang talino para sa kanyang kinabukasan, gagamitin din natin ang ating buhay at talino para sa ating tunay na kinabukasan, ang buhay na walang hanggan! Ibig sabihin kung tayo ay maparaan sa mga makamundong bagay, dapat ganon din tayo sa pang-espiritual na pamumuhay. 

Maging matalino din tayo sa ating pamamaraan para magkamit tayo ng ating tunay na kinabukasan ang ating kaligtasan. 

READ  Sya na nga ba?

Di ba may mga kababayan tayo na maparaan sa kanilang paghahanap buhay. Tuwing “day-off” nila may mga “side line” na trabaho pa yan. Hindi lang umaasa sa kanilang sahod sa Amo. 

Madiskarte sila sa paghahanap- buhay. Kung tayo ay madiskarte sa paghahanapbuhay, dapat maging maparaan din tayo sa ating pagsunod kay Kristo at pagpapalaganap sa Mabuting Balita. 

Gamitin natin ang ating buhay, talino, kayamanan ang ating oras at panahon para kay Kristo. Ang paghahandog ng ating buhay para sa kaharian ng Diyos ay ang mabuting paraan para sa ating tunay na kinabukasan, ang ating kaligtasan!

Father Jay Flandez SVD

Author: SundayExam