Parating na ang panginoon Handa ka na ba?

Kung paano ang nangyari nuong panahon ni Noah, ay ganon din sa pagdating ng Anak ng Tao.”

 Game ka na ba? Ito ang laging tanong pag merong palaro o pagtitipon. Handa ka na ba? Prepared ka ba sa gagawin mo? Ito din ang paalala sa atin ni Hesus, ang maging handa at gising sa pagdating ng Panginoon. 

Minsan sa dami ng ating pinagkakaabalahan sa buhay ng ating pamilya, sa trabaho, kabuhayan at kalusugan, eh napapabayaan nating maghanda para sa ating buhay espirituwal. Sa panahon ng Adbyento, tinatawag tayo na maghanda sa pagdating ng Panginoon. Tinatawag tayo na maging bukas ang ating puso para sa kanya. 

Sa totoo lang, hindi naman natin talaga alam ang pwedeng mangyari mamaya o bukas. Ang karamdaman, o disaster o maging kamatayan eh hindi natin alam kung kelan darating sa ating buhay o sa mahal natin sa buhay. Minsan nga magugulat na lang tayo pag me nangyaring di maganda sa ating kakilala.  

Kaya mahalaga na Game ka at ready. Ang paghahanda ay isang  pagpapahayag ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. 

Nawa’y maging handa tayo at bukas sa pagdating ng Panginoon. Ayain natin sya na manahan sa ating puso. Patuluyin natin sya sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating komunidad. 

Si Hesus ay darating. Handa ka bang tanggapin sya? Halina Hesus, halina. Manahan ka sa aming mga puso.

 • Father Arnold Abelardo CMF

Related articles
Espiritu Santo at ang misyon

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostoles (2:1-11) nasasalaysay ang pagdating ng Banal na Espiritu Read more

Mabuting balita

Ang iibig sa akin ay iibigin ng Ama.”Sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan ngayon ahil sa COVID-19, napakagandang Read more

Daan tungo sa kaligtasan!

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, Read more

Mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak. Ang kawan na kanyang inaalagaan ay Read more