Panganib sa pamilya

Kay ganda at ang saya pag- masdan ang nagkakaisang pamilyang namamasyal ng sabay. Dinala si bunso sa Disney, o nag-enjoy ang buong pamilya sa Ocean Park. Kung kakayanin lang ng budget, pangarap ng bawat magulang na madala ang anak na mag-tour sa ibang bansa. Mapupu- no ito ng saya at magagandang alaala.

Ang ating ebanghelyo tungkol sa biyahe ng Banal na Pamilya, ordinaryong tingnan ngunit di pangkaraniwan ang kanilang karanasan. Ang kanilang pag- iibang bansa ay upang tumakas sa panganib na nakaamba sa Sagrado Pamilya. Hindi ito masayang pamamasyal upang mag-tour. Mahirap at mapanganib ang landas ngunit nagkakaisa pa rin si Hesus, Maria at Jose sa kanilang paglisan sa sariling bayan upang mailigtas at mairaos ang mag-anak. Anong aral ang mapupulot natin sa kwento ng paglalakbay nila Hesus, Maria at Jose sa Ehipto ngayong kapistahan ng Banal na Pamilya?

Una, walang favoritism ang Diyos. Walang pamilya ang ligtas sa mga pagsubok, hirap at problema. Kahit ang sarili niyang mag-anak ay sumuong din sa nga pagsubok at hamon na hinaharap ng maraming pamilya. Pwede na sigurong magreklamo si Jose at Maria, na pagkatapos ibalita sa kanila ng anghel na ang kanilang anak ay mula sa Diyos, saka naman sila sinunud-sunod ng problema. Wala silang masilungan sa Bethlehem, sa sabsaban ipinanganak si Hesus, at ngayon ni hindi sila makabalik sa kanilang sariling bayan ng Nasaret dahil sa banta ni Herodes na pagpatay sa sanggol. Ang ganitong pagsubok sa pamilya ay hindi parusa, kundi hamon. Hindi Diyos ang kalaban, kundi Diyos ang kaibigan at kasama sa bawat hakbang ng paglalakbay sa landas ng buhay.

Pangalawa, kailangang pangalagaan ang pamilya mula sa maraming panganib na nais sumira at pumatay sa pamilya. Nais at plano ng Diyos na ang bawat tao ay may maayos at safe na pamilya. Kaya nga doble kayod ang kaaway ng pamilya. Magandang mapag- aralan ng mga magulang ano ano ba ang mga panganib sa kanilang pamilya. Maging laging gising at handa upang ilayo ang pamilya sa ano mang nagbabanta sa kaligtasan ng inyong mga anak. Hindi ang malaking dilema ng mga magulang na nahihiwalay sa kanilang mga anak upang maghanap buhay sa ibang bansa. Paano ito dapat harapin at gawan ng kalutasan? Isa pang aral ang halimbawa nila Jose at Maria. Kung paanong nanalig sila at kumapit sa Diyos noong simula pang ipahayag sa kanila ng anghel ang plano ng Maykapal, ganoon din naman patuloy silang nagtitiwala at ipinauubaya ang sarili sa kalooban ng Diyos. Siguro ang nasa isip ni Jose: “Panginoon, ito na naman itong di ko maintindihang pangyayari sa aking pamilya. Kung ito ay kagagawan ng kaaway, iligtas mo kami, ngunit kung ito ay mula sa iyo, masunod nawa ang kalooban mo.” Kaya nga’t mahalaga na lagi nating ilapit sa Diyos ang ating pamilya.

Sa ngalan ng Chaplaincy for Filipino sa Hong Kong, ako’y bumabati sa inyo at inyong pamilya ng maraming pagpapala ngayong bagong taon at sa marami pang taong darating. Pagpalain kayo ng Diyos at Happy New Year!

 • Chaplaincy for Filipinos

Related articles
God bless our family

The liturgical calendar commentary posted on the catholicculture website tells us this: “Scripture tells us almost nothing about the first Read more

Your Daily Mass Guide

DECEMBER 29 – HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH. Mass of the feast. Gloria, Creed, preface for Christmas (white). Read more

Mabuting pastol

Mayroong isang larawan sa National Geographic na nagpapakita ng isang batang pastol na umiiyak. Ang kawan na kanyang inaalagaan ay Read more

Alay Lakad!

Sa araw ding iyon ng Linggo, ang dalawang alagad ni Jesus ay naparoon sa isang nayon ng tinatawag na Emmaus. Read more