Live streaming Mass for Second Sunday of Lent

Live at 9;30am, March 8

Related articles
Mass for Fifth Sunday of Lent – live streaming

Live at 9:30am, March 29 https://www.youtube.com/watch?v=JBMS91FjsQs

Mass for Fourth Sunday of Lent – live streaming

Live at 9:30am, March 22 https://www.youtube.com/watch?v=vpi4tIV6Nrk

Mass for Third Sunday of Lent – live streaming

Live at 9:30am, March 15 https://www.youtube.com/watch?v=aNbflZQZcgc

Binago sa panalangin!

Nang panahong iyon, isinama ni Hesus si Pedro, si Santiago at si Juan na kanyang kapatid, at umakyat na sila Read more

READ  Missionary stays put in Hong Kong despite Covid-19