Posted in Daily Mass Readings Daily Readings | Homilies

Your daily Mass guide

JANUARY 12 – BAPTISM OF THE LORD. Mass of the feast, Gloria, Creed, preface of…

Continue Reading...
Posted in Homily - English

Baptising the beloved son

John was giving baptism like many other preachers of his time. The immersion in water…

Continue Reading...
Posted in Homily - Tagalog

Binyag at Misyon!

Noong panahong iyon si Hesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay…

Continue Reading...
Posted in Homily - English

Follow that star

At the sacrament of baptism, we are reminded that Jesus was anointed as priest, prophet…

Continue Reading...
Posted in Homily - Tagalog

Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon

At ng si Hesus ay isilang,  dinayo sya ng mga Pastas mula pa sa silangan….

Continue Reading...