Pentecost graphic
Posted in Homily - English

The Spirit—hope for a New World

Jesus promised his disciples that he would not leave them alone and that he would…

Read more...
Pentecost graphic
Posted in Daily Mass Readings

Your daily Mass guide

MAY 31 – PENTECOST SUNDAY. Mass of the Solemnity, Gloria, sequence, Creed, preface for Pentecost…

Read more...
Pentecost graphic
Posted in Homily - Tagalog

Espiritu Santo at ang misyon

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostoles (2:1-11) nasasalaysay ang…

Read more...
Statue of Jesus
Posted in Daily Mass Readings

Your daily Mass guide

May 24 – THE ASCENSION OF THE LORD. Mass of the solemnity, Gloria, Creed, preface…

Read more...
Statue of Jesus
Posted in Homily - English

A mandate to continue his mission

Matthew does not describe the Ascension of Jesus as the Acts of the Apostles do…

Read more...