Posted in Homily - Tagalog

Magbago ka na!

Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos!”    Sa…

Related articles
Magtiwala kay Kristo!

Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot; si Hesus ito! At nagsalita si Pedro, “Panginoon, kung Read more

Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain

Ang Diyos ay mapagbigay. Alam nya ang panga-ngailangan natin. Sya ang Ama na nagbibigay ng ating kakanin sa araw araw. Read more

Si Kristo ang tunay na kayamanan!

Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Read more

Ang may pandinig ay makinig

Sa ating pakikinig marami tayong matututunan. Sa pananahimik marami tayong mararamdaman. Ang Salita ng Diyos na ipinahahayag sa Misa ay Read more

Tagumpay sa Salita ng Diyos!

Ngunit and binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig-sasandaan, may tig-aanimpu, at may tig-tatatlumpung butil ang bawat uhay. Read more

Read more...
Posted in Homily - English

Purging evil from within

Every year on the second Sunday of Advent, the liturgy offers us the preaching of…

Related articles
Magbago ka na!

Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos!”    Sa ikalawang Linggo ng Adbiyento tinatawagan Read more

Your Daily Mass Guide

DECEMBER 8 – SECOND SUNDAY OF ADVENT. Mass of the Sunday. Creed, preface for Advent I (violet). Readings: Isaiah 11:1-10; Read more

The impatient man and the calm God

Through three parables Jesus gradually reveals the mystery of the kingdom of heaven and explains the enigma of the existence Read more

Four types of ground in the same heart

In the parable of the sower, we notice the large quantities of seed wasted in a barren land. The insistence Read more

Read more...
Posted in Daily Mass Readings

Your Daily Mass Guide

DECEMBER 8 – SECOND SUNDAY OF ADVENT. Mass of the Sunday. Creed, preface for Advent…

Related articles
Magbago ka na!

Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos!”    Sa ikalawang Linggo ng Adbiyento tinatawagan Read more

Purging evil from within

Every year on the second Sunday of Advent, the liturgy offers us the preaching of John the Baptist, who prepared Read more

Your daily Mass guide
Mass Kit

JULY 19 – SIXTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. Mass of the Sunday (green). Gloria, Creed, Preface for Sundays. Readings: Wisdom Read more

Your daily Mass guide
Mass Kit

JULY 12 - FIFTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Preface of Sundays in Ordinary Time. Readings: Read more

Read more...