Holy Trinity
Posted in Homily - Tagalog

Mahal ng Diyos ang daigdig

Ang Diyos ay pag-ibig at tayong lahat ay kanyang minamahal. Ayon kay San Juan, ganon…

Read more...
Pentecost graphic
Posted in Homily - Tagalog

Espiritu Santo at ang misyon

Sa unang pagbasa mula sa aklat ng mga Gawa ng mga Apostoles (2:1-11) nasasalaysay ang…

Read more...
Statue of Jesus
Posted in Homily - Tagalog

Langit ang patutunguhan!

Lumapit si Hesus at sinabi sa kanila, ‘ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan…

Read more...
Holy Spirit - Dove
Posted in Homily - Tagalog

Mabuting balita

Ang iibig sa akin ay iibigin ng Ama.” Sa gitna ng mga pagsubok na ating…

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Daan tungo sa kaligtasan!

Sinabi sa kanya ni Tomas, “Panginoon, hindi po naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus,…

Read more...