Raising Lazarus
Posted in Homily - Tagalog

Ang kaibigan ni Hesus

Kaibigan ni Hesus si Lazaro gayun din ang kanyang kapatid na si Marta at Maria….

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Kristiyano ay liwanag sa kadiliman!

Sa kasalukuyan ang ating lipunan ay nababalot ng takot at kadiliman dahil sa epidemya. May…

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Mabuting Balita

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan. “Kung alam mo lang”, ito ang…

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Binago sa panalangin!

Nang panahong iyon, isinama ni Hesus si Pedro, si Santiago at si Juan na kanyang…

Read more...
Lent
Posted in Homily - Tagalog

Kapit ka sa akin

Ang pagsubok o ang mga tukso ay nasa iba’t-ibang anyo.  Dahil dito, mayroong mga taong…

Read more...