Posted in Homily - Tagalog

Katapusan hindi katakutan!

Sa ating pagbasa sa Linggong ito ay nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Mara-ming mga palatandaan…

Related articles
Have courage and lift up your head!

Luke wrote his gospel around the year 85AD. In the fifty years that had passed since the death and resurrection Read more

Your Daily Mass Guide

NOVEMBER 17 – THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME. Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green).  Readings: Read more

Tagumpay sa Salita ng Diyos!

Ngunit and binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig-sasandaan, may tig-aanimpu, at may tig-tatatlumpung butil ang bawat uhay. Read more

Lumapit kayong lahat na nahihirapan sa akin

Ito ang paanyaya ni Hesus sa ating lahat, ang lumapit sa kanya at makilala sya. Anuman ang ating pinagdadaanan sa Read more

Read more...
Posted in Homily - English

Have courage and lift up your head!

Luke wrote his gospel around the year 85AD. In the fifty years that had passed…

Related articles
Katapusan hindi katakutan!

Sa ating pagbasa sa Linggong ito ay nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Mara-ming mga palatandaan ang sinasabi sa ating pagbasa; Read more

Your Daily Mass Guide

NOVEMBER 17 – THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME. Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface of the Sunday (green).  Readings: Read more

Four types of ground in the same heart

In the parable of the sower, we notice the large quantities of seed wasted in a barren land. The insistence Read more

Small—the only honorific title recognised in heaven

The solemn exclamation with which today’s gospel begins is one of the few prayers of Jesus reported in the gospels: Read more

Read more...
Posted in Daily Mass Readings

Your Daily Mass Guide

NOVEMBER 17 – THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME. Mass of the Sunday, Gloria, Creed, preface…

Related articles
Katapusan hindi katakutan!

Sa ating pagbasa sa Linggong ito ay nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Mara-ming mga palatandaan ang sinasabi sa ating pagbasa; Read more

Have courage and lift up your head!

Luke wrote his gospel around the year 85AD. In the fifty years that had passed since the death and resurrection Read more

Your daily Mass guide
Mass Kit

JULY 12 - FIFTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Preface of Sundays in Ordinary Time. Readings: Read more

Your daily Mass guide
Mass Kit

JULY 5 – FOURTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. Mass of the Sunday,Gloria, Creed, Preface of Sundays (green). Readings: Zechariah 9:9-10; Romans Read more

Read more...