Posted in Hong Kong

Mass for Nineteenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, August 9, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception Related articles Mass for Eighteenth Sunday in…

Related articles
Mass for Eighteenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, August 2, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception https://youtu.be/beTL12xA_ck

Mass for Seventeenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, July 26, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception https://youtu.be/XVr9y3nTl7s

Mass for Sixteenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, July 19, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception https://youtu.be/LocHa-mq9YY

Mass for Fifteenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, July 12, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception https://youtu.be/4Fo5xH4hGeo

Read more...
Posted in Homily - English

Faith matures in crisis

When evening came” indicates in the symbolic language of the evangelist the conclusion of Jesus’…

Related articles
Magtiwala kay Kristo!

Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot; si Hesus ito! At nagsalita si Pedro, “Panginoon, kung Read more

Your daily Mass guide
Mass Kit

AUGUST 9 – NINETEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. Mass of the Sunday (green). Gloria, Creed, Preface of Sundays in Ordinary Time. Readings: Read more

The impatient man and the calm God

Through three parables Jesus gradually reveals the mystery of the kingdom of heaven and explains the enigma of the existence Read more

Four types of ground in the same heart

In the parable of the sower, we notice the large quantities of seed wasted in a barren land. The insistence Read more

Read more...
Mass Kit
Posted in Daily Mass Readings

Your daily Mass guide

AUGUST 9 – NINETEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. Mass of the Sunday (green). Gloria, Creed, Preface of…

Related articles
Magtiwala kay Kristo!

Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot; si Hesus ito! At nagsalita si Pedro, “Panginoon, kung Read more

Your daily Mass guide
Mass Kit

JULY 19 – SIXTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. Mass of the Sunday (green). Gloria, Creed, Preface for Sundays. Readings: Wisdom Read more

Your daily Mass guide
Mass Kit

JULY 12 - FIFTEENTH SUNDAY OF ORDINARY TIME. Mass of the Sunday, Gloria, Creed, Preface of Sundays in Ordinary Time. Readings: Read more

Read more...
Posted in Homily - Tagalog

Magtiwala kay Kristo!

Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, “Huwag kayong matakot; si Hesus ito! At…

Related articles
Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain

Ang Diyos ay mapagbigay. Alam nya ang panga-ngailangan natin. Sya ang Ama na nagbibigay ng ating kakanin sa araw araw. Read more

Si Kristo ang tunay na kayamanan!

Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Read more

Ang may pandinig ay makinig

Sa ating pakikinig marami tayong matututunan. Sa pananahimik marami tayong mararamdaman. Ang Salita ng Diyos na ipinahahayag sa Misa ay Read more

Tagumpay sa Salita ng Diyos!

Ngunit and binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig-sasandaan, may tig-aanimpu, at may tig-tatatlumpung butil ang bawat uhay. Read more

Read more...
Posted in Hong Kong

Mass for Eighteenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, August 2, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception Related articles Mass for Nineteenth Sunday in…

Related articles
Mass for Nineteenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, August 9, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception https://youtu.be/XOgqRdtB9Yw

Mass for Seventeenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, July 26, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception https://youtu.be/XVr9y3nTl7s

Mass for Sixteenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, July 19, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception https://youtu.be/LocHa-mq9YY

Mass for Fifteenth Sunday in Ordinary Time Hong Kong, livestream, July 12, 9.30am (GMT +8)

Broadcast from the Cathedral of the Immaculate Conception https://youtu.be/4Fo5xH4hGeo

Read more...